Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Category: /

Φύλλα Κατήχησης


Δηλαδή;
Παρουσίαση της «εν ημίν ελπίδος». Μετάδοση της φωτιάς που μας...καίει! Παράδοση μιας σκυτάλης που δεν είναι μηχανιστική μεταφορά, αλλά νοηματοδότηση του τρεξίματος! Διδαχή των εμπειριών κατασταλάγματος!

Αυτό ήταν το στοχοθέσιο του μακαρίου πατέρα μας Μελετίου, ο οποίος επανελάμβανε και με τα λόγια και με τα βιβλία αυτής της σειράς (ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ) που επανεκδίδουμε ότι το θέμα είναι για τη σύγχρονη Εκκλησία: Πώς ανανεώνεις αυτό που θεωρείται οικείο; Τόσο οικείο, που δεν χρειάζεται σκέψη;

Για να απαντήσει ο ίδιος με τα λόγια του αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου: «’Έστι παλαιόν και καινόν τό του Κυρίου μυστήριον. Παλαιόν μέν κατά τον τύπον, καινόν δέ κατά την χάριν»· και να συμπληρώνει επαναλαμβάνοντας και ολοκληρώνοντας ότι η διδαχή του Μυστηρίου της εν τη Εκκλησία σωτηρίας μας είναι: «Αρχή ανεκδιήγητος και τέλος ακατάληπτον».

Ας ξεφυλλίσουμε αυτά τα «Φύλλα...» μπας και μπορέσουμε κάποτε «να δίνουμε λόγο για την Ελπίδα που γεμίζει την καρδιά μας».