Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Herbert George