Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Καλοκύρης Κωνσταντίνος Δ.