Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Κωνσταντίνου και Ελένης (περί)