Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Κυριακή Α' Ματθαίου (Αγίων Πάντων)