Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Μινόπουλος Θεόκλητος (περί)