Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

προσευχητικές δεήσεις