Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Σισανίου και Σιατίστης Παύλος