Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Κυριακή ΙΣτ' Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου)