Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Βερίτης Γεώργιος