Διάφορες κατηχήσεις & κηρύγματα

Συγγραφέας: Τρεβέ π.Πέτρος
  1. Θεωρούμε πως η συγγνώμη είναι δείγμα αδυναμίας ή έκπτωση της δικαιοσύνης. Λάθος! Ο Άγιος Βενέδικτος λέει πως ο πιο δυνατός είναι αυτός που μπορεί να συγχωρεί. Ο π. Τρεβέ μάλιστα σημειώνει πως η έννοια της συγγνώμης είναι ίδιο της χριστιανικής διδασκαλίας. Πριν το Χριστό μπορούσε να υπάρχει μόνο επιείκεια για το σφάλμα κάποιου. Στη διδασκαλία του Χριστού όμως υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο ανθρώπινο πρόσωπο και στις πράξεις του, και ιδίως στις λανθασμένες πράξεις.
  2.  Θεωρούμε πως η συγγνώμη πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Λάθος! Αυτό είναι φυσικά ευκταίο, αλλά δεν πρέπει η διάθεση μας να δώσουμε τη συγγνώμη μας να εξαρτάται από την αντίστοιχη διάθεση του άλλου. Μάλιστα, ο π. Τρεβέ κάνει ένα σχόλιο στην ετυμολογία της λέξης pardon στα γαλλικά. Είναι par + don, είναι δηλαδή το δώρο (don) που καλούμαστε να κάνουμε πέρα από τα όρια του εφικτού! Είναι η συγγνώμη μια πράξη που απαιτεί να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας.
  3. Θεωρούμε πως πρέπει να κρατάμε τη συγγνώμη μας σε πολύ ιδιαίτερες και σπάνιες περιστάσεις. Λάθος! Η συγγνώμη πρέπει να είναι για μάς ο επιούσιος άρτος, κάθε μέρα να αναμετρούμε τα λόγια και τις πράξεις μας και να τα αναφέρουμε με συγχωρητική διάθεση στην προσευχή μας αλλά και στους οικείους μας που ενδεχομένως θίχθηκαν από αυτά. Και ομοίως πρέπει να είμαστε ικανοί να προσπερνάμε όλες τις μεγάλες ή μικρές οχλήσεις που κάποιοι άλλοι μπορεί αθέλητα ή ηθελημένα να μας προκάλεσαν.