Διάφορες κατηχήσεις & κηρύγματα

Συγγραφέας: Williams Rowan

Πολλές φορές ο Ιησούς κάνει ένα θαύμα και αμέσως μετά λέει, «Μην πεις σε κανέναν αυτό που έχει γίνει». Φαίνεται ότι ο Ιησούς δεν θέλει να γίνει γνωστός ως ένας θαυματουργός. Ούτε επιθυμεί να βασίσει την αυθεντία του στο γεγονός ότι κάνει θαύματα.

Παρόλα ταύτα, λόγω της ευσπλαχνίας του, κάνει θαύματα, χωρίς να σταματά. Αυτή η περίπλοκη εικόνα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, όταν προσπαθεί με ένα θαύμα να παρακινήσει τον κόσμο να βγάλει ένα συμπέρασμα. Αυτό γίνεται στην περίπτωση της θεραπείας του παραλύτου, όπου ο Ιησούς θέλει να δείξει στους «ευσεβείς» παρευρισκόμενους ότι είναι πιο σημαντικό να συχωρέσεις αμαρτίες παρά να κάνεις ένα θαύμα. Το θαύμα εδώ δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία, αλλά κάτι που ενισχύει αυτό που θέλει να φανερώσει, λέγοντας: «Είμαι εδώ να ανακηρύξω την ελευθέρωση σου από την αμαρτία και αν νομίζεις ότι αυτό είναι απλώς σχήμα λόγου, να το σκεφτείς καλά».

Ο Ιησούς δεν κάνει θαύματα για να αποδείξει κάτι˙ ούτε για να κερδίσει μια διαμάχη. Πράγματι, η ιστορία του παραλύτου δείχνει τον Ιησού να θέλει να αποδείξει κάτι, αλλά αυτό που θέλει να αποδείξει  είναι ότι το θαύμα δεν είναι αυτό που επιθυμεί να αποδείξει. Αυτό που θέλει να φανερώσει είναι ότι το πραγματικό θαύμα είναι όταν κάποιος συγχωρεί.

Έτσι, όταν ο Ιησούς κάνει θαύματα, αυτά προέρχονται από την άπειρη ευσπλαχνία του ή από τον θυμό του, θυμό για το γεγονός ότι μια αρρώστια μπορεί να αιχμαλωτίσει τους ανθρώπους˙ θυμό για τον τρόπο που οι άσπλαχνοι θρησκευτικοί ζηλωτές δεν μπορούν να δεχθούν την υπόσχεση της λύτρωσης˙ [που βάζουν τον νόμο πάνω από την χάρη].   

Ο Ιησούς κάνει θαύματα μέσα από την ευσπλαχνία του, αλλά συγχρόνως ζητάει εμπιστοσύνη και πίστη από τους άλλους. Η πίστη θεραπεύει τους ανθρώπους. Ο λόγος που ζητάει αυτό είναι επειδή, όταν θεραπεύει ο Ιησούς, δημιουργεί μια σχέση με τον θεραπευόμενο. Ένα θαύμα σχετίζεται πάντοτε με εμπιστοσύνη και σχέση. Δεν σχετίζεται με την μαγεία, με μια προβολή εξουσίας ή μια προσπάθεια να ελέγξει κάποιον.

Επομένως, όταν ζητάμε ένα «θαύμα» από τον Ιησού, πρέπει να δεχθούμε να μπούμε σε μια σχέση μαζί του.

Προσαρμογή του «δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας»

από το βιβλίο του Rowan Williams

«Meeting God in Mark: Reflections for the Season of Lent»