Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Διάφορες κατηχήσεις & κηρύγματα

Συγγραφέας: Williams Rowan

«Η επιθυμία να είσαι κατ’ εικόνα Θεού χωρίς να φτάσεις στην εικόνα του Χριστού, είναι μια επιθυμία για αμεσότητα, που θέλει τα πάντα χωρίς αναζήτηση της πορείας σου και χωρίς ενεργοποίηση του εαυτού σου˙ είναι μια ναρκισσιστική επιθυμία του εγώ να βρίσκει την ησυχία του στον Θεό, τον αθάνατο και παντοδύναμο, ώστε να μη θεωρεί απαραίτητο ‘να αφήνει τη ζωή του να σταυρώνεται και να βιώνει τη οδυνηρή νύχτα

Rowan Williams,
Former Archbishop of Canterbury
The Wound of Knowledge


 

Pastoral Thought of the Week

A life without detour

“The desire to be in God’s image without attaining Christ’s image is a desire for immediacy, which wants everything without detour and without self-actualization, a narcissistic desire of the ego to settle down in God, immortal and almighty, that doesn’t find it necessary ‘to let its life be crucified’ and to experience the night of pain.”

Rowan Williams,
Former Archbishop of Canterbury
The Wound of Knowledge