Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Μεγάλη Σαρακοστή

Συγγραφέας: Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 

            Κάθε ευσεβής και φιλόθεος χριστιανός ας απολαύσει την καλή ετούτη και λαμπρή του Πάσχα πανήγυρη. Κάθε ευγνώμων δούλος ας εισέλθει εις την χαρά του Κυρίου του. Κάθε ένας που εργάσθηκε στον αμπελώνα του Κυρίου από την πρώτη ώρα, ας πάρει σήμερα την δίκαιη αμοιβή. Καθένας που ήρθε μετά την τρίτη ώρα, ευχαρίστως ας συνεορτάσει. Αυτός που έφθασε μετά την έκτη ώρα καθόλου ας μη διστάζει, τίποτα δεν θα ζημιωθεί. Αυτός που καθυστέρησε και ήλθε στην ενάτη, ας προσέλθει χωρίς ενδοιασμούς.

Αυτός που μόλις έφθασε στην ενδεκάτη, ας μη φοβηθεί την βραδύτητα, γιατί είναι φιλότιμος ο Κύριος και δέχεται τον έσχατο όπως και τον πρώτο. Αναπαύει αυτόν που άργησε, όσο κι’ αυτόν που δούλεψε από την αρχή. Καί αὐτόν πού καθυστέρησε ἐλεεῖ, καί αὐτόν πού ἦταν ἀπό τήν ἀρχή, δοξάζει.  Καί τόν πρῶτον ἀνταμοίβει καί στον τελευταίο χαρίζεται. Δέχεται τα έργα, αποδέχεται και την γνώμη. Τιμά την πράξη, επαινεί και την πρόθεση. Λοιπόν, ελάτε όλοι στην χαρά του Κυρίου μας, και οι πρώτοι και οι τελευταίοι απολαύστε τον μισθό σας. Πλούσιοι και πτωχοί, γιορτάστε μαζί. Εγκρατείς και ράθυμοι τιμήστε την ημέρα. Όλοι, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, κοινωνήστε σήμερα. Η αγία τράπεζα είναι γεμάτη, απολαύστε την ευχαριστία όλοι. Ο μόσχος-Χριστός είναι πολύς, κανείς να μη φύγει πεινασμένος. Όλοι ας απολαύσετε την Θεία ευχαριστία, το συμπόσιο της πίστεως. Όλοι ας απολαύσετε τον πλούτο της καλωσύνης του Χριστού. Κανείς να μη θρηνεί για την φτώχεια του, γιατί μᾶς κάνει πλούσιους η κοινή Βασιλεία του Θεού. Κανείς να μη θρηνεί για αμαρτήματα, γιατί από τον τάφο του Χριστού ανέβλυσε συγχώρηση. Κανείς να μη φοβάται τον θάνατο, γιατί μας ελευθέρωσε ο του Σωτήρος θάνατος. Τον έσβησε τον θάνατο ο Χριστός όταν πέθανε. Κατέκλεψε τον Άδη, Αυτός που κατέβηκε στον Άδη. Επίκρανε ο Χριστός τον θάνατο όταν πέθανε, και αυτό το είχε προφητεύσει ο προφήτης Ησαΐας όταν έλεγε: ο θάνατος επικράνθη όταν σε συνάντησε στα βασίλειά του. Επικράνθη, διότι κατηργήθη. Επικράνθη, διότι ενεπαίχθη. Επικράνθη, διότι καθηρέθη. Επικράνθη, διότι εδεσμεύθη. Έβλεπε άνθρωπο αλλά συνάντησε τον Θεό. Έλαβε χώμα αλλά συνάντησε τον ουρανό. Έλαβε ό,τι έβλεπε και νικήθηκε απ’ Αυτόν που δεν έβλεπε. Που είναι λοιπόν θάνατε πλέον το κεντρί σου; Που είναι θάνατε η δύναμή σου; Ανέστη ο Χριστός και συ συντρίφτηκες.  Ανέστη ο Χριστός και έπεσαν οι δαίμονες. Ανέστη ο Χριστός και χαίρουν οι Άγγελοι. Ανέστη ο Χριστός και κυριαρχεί ζωή.  Ανέστη ο Χριστός και δεν θα υπάρχουν νεκροί στα μνήματα. Ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, έγινε ο αρχηγός της αναστάσεως των κεκοιμημένων. Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα και δύναμη στους αιώνες των αιώνων.

ΑΜΗΝ.