Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Προσευχές

Κύριε,

τους αδελφούς μας που ασθενούν,

όσους η ασθένεια θα κλείσει την επίγεια ζωή τους,

όσους βρίσκονται σε προθανάτια αγωνία

και άγχος ψυχορραγητού,

όσους φεύγουν απ’ αυτόν τον κόσμο,

δέξου τους στην αγκαλιά Σου!

Ας κλείσει η ζωή τους με την γαλήνη

της επιστροφής σε Σένα, Κύριε.

Μνήσθητι πάντων ἡμῶν

Σύ, Κύριε, Μεγάλε Αδελφέ μας,

Συ και η Παναγία Μητέρα μας,

και ας γίνετε στήριγμα βοήθεια και παραμυθία τους.

Την ψυχοσωματική τους ταλαιπωρία,

των ασθενούντων προς θάνατον,

κάνε την, Κύριε, αφορμή ελέους.

Θυμήσου, Κύριε, στήριξε δυνάμωσε και κράτα υγιείς

τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εθελοντές,

και δώσ’ τους αντοχές αγάπης

για τους ασθενείς που φροντίζουν.

Θυμήσου, Κύριε,

και τους συγγενείς των ασθενών

όσων θα υγιάνουν και όσων θα φύγουν,

και δώσε να έχουν:

υπομονή, προσευχή, πίστη και αγάπη.

Όπως του ληστού έτσι και πάντων ἡμῶν,

Μνήσθητι, Κύριε.

Κατηγορία: /